dynamic下载,dynamic模式

释放双眼,带上耳机,听听看~!

dynamic下载,dynamic模式

 Dynamic Web TWAIN 是专为 Web 应用程序设计的基于浏览器的文档扫描和图像捕获 SDK。只需几行 JavaScript 代码,您就可以开发强大的应用程序来扫描所有常见 Web 浏览器中的文档。

 动态 Web TWAIN 功能

 企业级文档扫描

 Scan tens of thousands of pages at a time

 Proprietary disk caching mechanism for unlimited document scanning in one session

 64 bit services can be used for high-performance processing of big data

 High speed document scanning

 All time-consuming APIs can be called asynchronously

 Built in trigger program events to simplify business workflow

 Mobile network capture for IOS and Android

 无缝过渡到移动文档扫描

 添加一行代码,创建从桌面到移动浏览器的一致文档扫描体验

 准备使用 UI 进行图像捕获和编辑,保存为多种图像格式,在 iOS 和 Android 设备上安全上传服务器

 零足迹。最终用户不需要安装任何东西

 自动文档边界检测和裁剪

 强大且可定制的功能

 内置查看器和编辑功能

 具有跨浏览器支持的可定制图像查看器

 内置 UI 支持文本注释、缩放、去歪斜等高级功能

 导出和上传

 Một loạt các thuật toán nén có sẵn, như Mã hóa JPEG của TIFF, có thể giảm đáng kể kích cỡ tập tin

 Hỗ trợ các định dạng tập tin khác nhau, giao thức truyền và hệ thống tập tin để lưu vào các kho lưu giữ cục bộ hay mạng

 Phần tải về khối thời gian phụ tùng và tải lên nhiều dòng với một lượng lớn dữ liệu

 Một loạt các yếu tố bảo mật mạnh

 Xây dựng trong sự hỗ trợ HTTPS với các chứng nhận SSL có thể cấu hình

 电子签名

 数据加密

 访问本地文件需要授权

 所有缓存的数据将在 SDK 意外关闭时被删除

 以及至少十几种其他安全机制。

 易于集成

 客户端

 Angular、JavaScript、jQuery、VBScript、HTML5、HTML 等兼容任何 JavaScript 框架(AngularJS、ReactJS、Node.js、Vue.js)

 服务器端

 Nginx、IIS、Tomcat、Apache、ASP.NET (C#/VB.NET)、

 PHP、JSP、ASP 等

 轻松的最终用户分发

 X-copy deployment – no need to install on the server

 Cookie and session integration for HTTP image upload

 MSI installer allows it managers to batch install for the entire network

 Add ons

 Mobile Web Capture – Web document capture SDK for IOS and Android browsers. It aims to build a document scanning web application for developers for mobile users to load, edit, save, upload files, and capture images directly from cameras in mobile browsers.

 PDF Rasterizer – 轻松将 PDF 文件转换为流行的节省存储格式,例如 JPEG、PNG 或 BMP,或转换为更可编辑的格式,例如 TIF,以获得更大的存档灵活性。

 Barcode Recognition – 用于常见一维和二维条码的工业级条码读取。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
other

handsontable破解版,handsontable行

2022-6-30 21:59:07

other

testcafe破解版,TestCafe源码解析

2022-6-30 22:42:04

0 条回复 A文章作者 M管理员
  暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索