TeeChart JS Crack,100%JavaScript库

释放双眼,带上耳机,听听看~!

TeeChart JS Crack,100%JavaScript库

 TeeChart JS 是一个 100% JavaScript 库,它使用 HTML5 Canvas 以原生 JavaScript 格式将图表绘制到所有兼容的浏览器。TeeChart for JavaScript 可作为独立产品使用,也可作为 TeeChart 产品系列中的导出格式使用。

 Thiết lập JS có thể được sử dụng như một sản phẩm độc lập hoặc dạng xuất khẩu trên các gia đình sản phẩm của Tae Ho. Cả hai định dạng hỗ trợ các bản đồ duyệt trực tiếp HTML5 như một định dạng hình ảnh cho các kiểu tập tin series Tae Ho. Những kiểu chuỗi khác không được hỗ trợ bởi mô hình động có thể được xuất vào trình duyệt như các bản đồ HTML5 tĩnh.

 Biểu đồ JS Thời gian thực hỗ trợ việc phóng to và cuộn, các sự kiện nhắp chuột tương ứng khác nhau, và nhạy cảm với ngón tay trên thiết bị di động.

 TeeChart JS 可作为独立产品使用,也可作为跨 TeeChart 产品系列的导出格式使用。这两种格式都支持 HTML5 实时浏览器内图表作为选定范围的 TeeChart 数据系列类型的可视化格式。动态模型不支持的其他系列类型可以作为静态 HTML5 图表输出到浏览器。

 TeeChart JS 实时图表支持缩放和滚动、各种交互式鼠标点击事件和移动设备上的手指触摸灵敏度。

 支持的系列

 类型目前计划支持实时格式 HTML5 导出的 TeeChart 系列类型有:

 酒吧

 水平仪

 线

 平滑线

 馅饼

 甜甜圈

 区域

 水平区

 观点

 气泡

 蜡烛 (OHLC)

 TeeChart JS 是用 100% JavaScript 编写的,旨在用于支持 HTML5 Canvas 的多种不同浏览器类型。它使用 HTML5 Canvas 元素来呈现图表内容。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
other

coderush破解版,coderush插件哪个好

2022-6-22 23:02:59

other

CCleaner商业版,PC优化和清理👍

2022-6-23 23:14:14

0 条回复 A文章作者 M管理员
  暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索